மூத்த குடிமக்கள் நலன் – குறிப்புகள்
மாற்றுத்திறனாளி பெண்களுக்காக அரசு வழங்கும் உதவித்திட்டங்கள்
தூக்கமின்மை சரி செய்ய உதவும் K1 எனும் உள்ளங்கால் புள்ளி
கர்ப்பிணிப்பெண்களுக்காக அரசு வழங்கும் உதவி திட்டங்கள்
உடல் நலத்துக்கு உச்சந்தலையை அழுத்தவும்
4 Things to Do to Improve Your Child’s Handwriting
How to Help Your Child for Olympiad Exams?
Choose The Right Answer
வயிறு சார்ந்த நோய்களை சரி  செய்யும் சுச்சி முத்திரை
Visual Perception Activity for Children
மூத்த குடிமக்கள் நலன் – குறிப்புகள்
மாற்றுத்திறனாளி பெண்களுக்காக அரசு வழங்கும் உதவித்திட்டங்கள்
தூக்கமின்மை சரி செய்ய உதவும் K1 எனும் உள்ளங்கால் புள்ளி
கர்ப்பிணிப்பெண்களுக்காக அரசு வழங்கும் உதவி திட்டங்கள்
உடல் நலத்துக்கு உச்சந்தலையை அழுத்தவும்
4 Things to Do to Improve Your Child’s Handwriting
How to Help Your Child for Olympiad Exams?
Choose The Right Answer
வயிறு சார்ந்த நோய்களை சரி  செய்யும் சுச்சி முத்திரை
Visual Perception Activity for Children

Recent Articles

மூத்த குடிமக்கள் நலன் – குறிப்புகள்

மூத்த குடிமக்கள் நலன் – குறிப்புகள்

என்றும் மாறா இளமை: மூத்த குடிமக்கள் நலன் - குறிப்புகள்  யோகா, பஞ்ச கர்மா, வர்மா, அக்கு பஞ்சர், நினைவுத்திறன் போன்ற பல படிப்புகள் படித்துத் தேறி பட்டம் பெற்றிருந்தாலும் என்னை மருத்துவர் என்று சொல்லிக் கொள்ள முடியாது, சொல்லவும் கூடாது.

September 15, 2023
மாற்றுத்திறனாளி பெண்களுக்காக அரசு வழங்கும் உதவித்திட்டங்கள்

மாற்றுத்திறனாளி பெண்களுக்காக அரசு வழங்கும் உதவித்திட்டங்கள்

மாற்றுத்திறனாளி  பெண்கள் திருமணத்திற்கு மற்றும் அவர்களுக்கான கர்ப்பம் மற்றும் கரு சிதைவு போன்ற வைக்கு நமது இந்திய அரசின் உதவி திட்டங்கள். கர்ப்பம் அடைந்த அல்லது கரு சிதைவு அடைந்த மாற்றுத்திறனாளி பெண்களுக்குமான நமது இந்திய அரசின் உதவிகளும் அத‌ன் விவரங்களும்.

August 31, 2023
தூக்கமின்மை சரி செய்ய உதவும் K1 எனும் உள்ளங்கால் புள்ளி

தூக்கமின்மை சரி செய்ய உதவும் K1 எனும் உள்ளங்கால் புள்ளி

தூக்கமின்மை சரி செய்ய உதவும் K1 எனும் உள்ளங்கால் புள்ளி உள்ளங்கால் புள்ளி K1 அக்குபஞ்சர்பற்றிய சென்ற பதிவில் உச்சந்தலைப் புள்ளி DU20 பற்றிப் பார்த்தோம் (Click - உடல் நலத்துக்கு உச்சந்தலையை அழுத்தவும்) இப்போது அப்படியே கீழே இறங்கி உள்ளங்கால் புள்ளி

August 27, 2023
கர்ப்பிணிப்பெண்களுக்காக அரசு வழங்கும் உதவி திட்டங்கள்

கர்ப்பிணிப்பெண்களுக்காக அரசு வழங்கும் உதவி திட்டங்கள்

கர்ப்பிணிப்பெண்களுக்காக அரசு வழங்கும் நிதியுதவி திட்டங்கள் நலத்திட்டம் 1 ஜனனி ஷிஷு சுரக்ஷா காரியக்ரம் JSSK ( சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம்) விவரங்கள் பிரசவத்திற்காக அரசாங்க சுகாதார வசதிகளை அணுகும் கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு (Ministry of Health and

August 23, 2023

Featured Articles