மூத்த குடிமக்கள் நலன் - குறிப்புகள் 

மூத்த குடிமக்கள் நலன் – குறிப்புகள்

என்றும் மாறா இளமை: மூத்த குடிமக்கள் நலன் – குறிப்புகள்  யோகா, பஞ்ச கர்மா, வர்மா, அக்கு பஞ்சர், நினைவுத்திறன்

K1 எனும் உள்ளங்கால் புள்ளி

தூக்கமின்மை சரி செய்ய உதவும் K1 எனும் உள்ளங்கால் புள்ளி

தூக்கமின்மை சரி செய்ய உதவும் K1 எனும் உள்ளங்கால் புள்ளி உள்ளங்கால் புள்ளி K1 அக்குபஞ்சர்பற்றிய சென்ற பதிவில் உச்சந்தலைப்

உச்சிக்குழியின் பயன்கள்

உடல் நலத்துக்கு உச்சந்தலையை அழுத்தவும்

உடல் நலத்துக்கு உச்சந்தலையை அழுத்தவும் குழந்தைகள் தலையில் உச்சிக்குழி என்று ஓன்று இருக்கும்.  மென்மையான அந்தப்பகுதியை யாராவது தொட்டால் அருகில்

Choose The Right Answer

MomsqNa Teammomsqna.com

வயிறு சார்ந்த நோய்களை சரி செய்யும் சுச்சி முத்திரை

வயிறு சார்ந்த நோய்களை சரி செய்யும் சுச்சி முத்திரை  “வயிறு நம் உயிரு” – என்ற தலைப்பில் பல ஆண்டுகள்

Kids Activity

Visual Perception Activity for Children

MomsqNa Teammomsqna.com

Picture Reading Activity

Picture Reading Activity How To Engage Kids At Home During their Holiday Break Follow us

7 Effective Ways to Improve Your Child's English

7 Ways to Improve Your Child’s English

Effective Ways to Improve Your Child’s English We are in times where spoken English is

drumstick paya

Summer Special Recipe – Veg Paya using Drumsticks

Summer Special Recipe – Veg Paya using Drumsticks Drumstick – A Summer vegetable Drumsticks are

Picture Reading Activity

How To Engage Kids At Home During their Holiday Break Follow us on Instagram –

error

Enjoyed this blog? Please spread the word :)